Watson+Holmes

REALHUB member: Watson+Holmes

Watson + Holmes speelt in op de groeiende behoefte aan informatie over een vastgoedportefeuille en de marktontwikkelingen. We hebben ons gespecialiseerd in het transformeren van Big Data naar optimalisatie (advies) in vastgoedexploitatie en -verhuur en -waardering.

Real time inzicht in de prestaties van uw vastgoedportefeuille

Binnen de vastgoedmarkt is het van cruciaal belang om snel over nauwkeurige en up-to-date data te beschikken om zo beslissingen te kunnen onderbouwen. Door middel van data-analyse is het mogelijk om snel te reageren op basis van feiten en het bevestigen of ontkrachten van het onderbuikgevoel. Er zijn veel factoren van invloed op de bewegingen binnen de vastgoedmarkt. Watson + Holmes heeft de diverse datastromen op een slimme en overzichtelijke manier gecombineerd en laat geaggregeerd of op detail niveau de resultaten zien.

Contact

Wij gaan graag met u aan de slag om samen de vraag te definiëren en daar een passende oplossing voor te bieden. Zoals real time inzicht bieden in uw onderhoudskosten met een vergelijking ten opzichte van de benchmark of het in kaart brengen van opkomende buurten en wijken binnen Nederland. Wij vertellen u graag meer, u kunt ons bereiken via via (088) 432 41 10 of info@watsonholmes.nl.